Skip to main content

NKI

1935 - 1955

Geschiedenis - Nationale Kleefstof Industrie (NKI); periode 1935 - 1955

Toen Romke Jacobus Houtstra op 1 juli 1935 zijn lijmfabriek de NKI (Nationale Kleefstof Industrie) aan de Marnixstraat te Rotterdam opende, haalde dat voor hem zo belangrijke nieuws niet de Rotterdamse kranten. Wel brachten deze –zoals zo vaak in die dagen- bedrijfssluitingen en ontslagen. En toch was het juist de economische crisis, die Houtstra in de lijm bracht. Nadat hij door deze crisis een veelbelovende carrière bij een rederij en vervolgens daarop bij een kleefstoffen- annex papierwaren fabriek teniet had moeten zien gaan, was het bij deze laatste werkgever dat zijn belangstelling voor lijm werd gewekt en zijn ondernemersgeest werd aangewakkerd. Op 1 juli 1935 was het zover; Romke Houtstra was zijn eigen werkgever! Het was in een tijd waarin de banken angstvallig de hand op de knip hielden, een gedurfde onderneming. Met een startkapitaal van tweeduizend gulden en de zorg over vier zonen tezamen met zijn vrouw Maaike, ontbrak het de ondernemer duidelijk niet aan moed. Een zeldzame combinatie van eigenschappen als wilskracht, werklust, visie en vertrouwen bleek de sleutel tot succes. Nog geen twee jaar na de oprichting werd de behuizing te klein en werd een nieuwe fabriek aan de Hoofdweg 400 in Hillegersberg betrokken. Na het uitbreken van de tweede wereldoorlog was een tweede verhuizing naar een locatie met spooraansluiting te Honselersdijk noodzakelijk. Hiermede was het transport dat door de benzineschaarste werd bedreigd, voorlopig zeker gesteld en werd er incidenteel vanaf 1943 op speciale vergunning, aan verpakkers van levensmiddelen geleverd. Na de oorlog moest Houtstra eigenlijk weer opnieuw beginnen, doch ditmaal stond hij niet alleen. Geleidelijk aan deden zijn vijf zoons intrede in het bedrijf. Aad en Romke openden de rij en gingen in de verkoop. Omstreeks 1950 volgden Koos en Jan, die respectievelijk met de export van lijm en de verkoop van lijmverwerkende machines werden belast. Al spoedig kwam vader Houtstra zoons tekort en “vreemden” deden hun intrede. Bedrijfsleider Piet van der Ende was er al sinds 1939, maar in de jaren ’50 zouden met name Henk Hoevens, Henk Helleman, en Bob Baetens (in België) mede het gezicht van het bedrijf gaan bepalen.

Hieronder treft u een foto overzicht aan van deze geschiedenis periode, u kunt de foto’s aanklikken voor grotere versies.